دستگیری کارمند

بازداشت کارمند دولت یکی از ادارات به علت دریافت رشوه 
1402-10-10
دادستان مشگین شهر خبرداد:

بازداشت کارمند دولت یکی از ادارات به علت دریافت رشوه 

دادستان مشگین شهر از بازداشت کارمند دولت در یکی از ادارات شهرستان به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

برو بالا