دستگاه قضایی اردبیل

اولویت دستگاه قضایی اردبیل برخورد جدی با کارکنان متخلف است
1402-04-03
دادستان اردبیل:

اولویت دستگاه قضایی اردبیل برخورد جدی با کارکنان متخلف است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: برخورد قانونی با کارکنان متخلف اداری و سنگ اندازان در امور مردم در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.

برو بالا