دریافت مالیات

دریافت اصولی مالیات به نفع مودیان مالیاتی است
1401-10-03
مدیرکل امور مالیاتی اردبیل:

دریافت اصولی مالیات به نفع مودیان مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: اجرای اصولی و با قاعده فعالیت‌های مالیاتی و رویه‌های اجرایی مالیات به نفع مودیان است.

برو بالا