دریافت رشوه

کارمند متخلف شهرداری اردبیل بازداشت شد
1402-10-30

کارمند متخلف شهرداری اردبیل بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: یکی از کارکنان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به اتهام رشوه بازداشت شده و پرونده قضایی مربوطه درحال تحقیقات مقدماتی است.

بازداشت کارمند دولت یکی از ادارات به علت دریافت رشوه 
1402-10-10
دادستان مشگین شهر خبرداد:

بازداشت کارمند دولت یکی از ادارات به علت دریافت رشوه 

دادستان مشگین شهر از بازداشت کارمند دولت در یکی از ادارات شهرستان به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

برو بالا