دخانیات اردبیل

علیرضا غریبی مدیر دخانیات اردبیل شد
1402-01-20
طی حکمی؛

علیرضا غریبی مدیر دخانیات اردبیل شد

طی حکمی علیرضا غریبی عضو شورای شهر اردبیل، بعنوان مدیر دخانیات اردبیل منصوب شد.

برو بالا