دانشگاه آزاد اردبیل

ضرورت ارایه برنامه مدون از سوی دولت برای تحقق توسعه متوازن
1400-11-21
بدری در جمع دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل تاکید کرد:

ضرورت ارایه برنامه مدون از سوی دولت برای تحقق توسعه متوازن

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ما مسؤولان و نمایندگان بایستی با بازبینی رفتارها و برنامه‌های اشتباه، به آرمان‌های اصیل انقلاب بازگردیم و دولت نیز با ارائه برنامه مدون، زمینه برقراری عدالت و توسعه متوازن کشور را فراهم آورد.

برو بالا