دامپزشکی اردبیل

دامپزشکی از ارکان اصلی تامین امنیت غذایی است
1400-11-21
فرماندار شهرستان نیر:

دامپزشکی از ارکان اصلی تامین امنیت غذایی است

فرماندار شهرستان نیر با تاکید بر ضرورت اهمیت و حساسیت دامپزشکی در تامین سلامت و تضمین امنیت غذایی جامعه، گفت: نگاه شعار محور به دامپزشکی باید تغییر کند.

برو بالا