داروسازی اردبیل

بازگشت کارخانه داروسازی اردبیل به چرخه تولید
1401-08-17
استاندار اردبیل خبرداد:

بازگشت کارخانه داروسازی اردبیل به چرخه تولید

استاندار اردبیل از بازگشت کارخانه داروسازی اردبیل به چرخه تولید و برخورد قاطع با عوامل وقفه و موانع و مشکلات چند ماهه این کارخانه خبر داد.

برو بالا