دارایی اردبیل

صدور مجوز فعالیت 3 سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل
1401-12-27
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خبرداد:

صدور مجوز فعالیت 3 سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: مجوز فعالیت سه سرمایه‌گذاری خارجی با ۵۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این استان صادر شد.

برو بالا