دادگستری

قرارگاه توانمندسازی و بازپروری اجتماعی زندانیان تشکیل می‌شود
1402-02-19
معاون دادگستری اردبیل:

قرارگاه توانمندسازی و بازپروری اجتماعی زندانیان تشکیل می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل گفت: قرارگاه توانمندسازی و بازپروری اجتماعی زندانیان اردبیل به منظور امکان مراقبت پس از خروج از زندان تشکیل می‌شود.

برو بالا