دادستان پارس آباد

شرور سابقه دار و اخلالگر نظم و امنیت پارس‌آباد دستگیر شد
1402-09-19
دادستان پارس آباد:

شرور سابقه دار و اخلالگر نظم و امنیت پارس‌آباد دستگیر شد

با دستور دادستان پارس آباد فرد شرور و سابقه داری که به همراه دوتن دیگر در خیابان سلمان فارسی پارس آباد، با عربده کشی موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده و اقدام به تخریب چند مغازه و آرایشگاه و خودرو کرده بود، دستگیر شد.

برو بالا