دادستانی اردبیل

قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اردبیل
1402-07-30

قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اردبیل

باحضور معاون دادستان مرکز استان اردبیل در امور اجرای احکام کیفری، ۲۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های زراعی اطراف اردبیل، قلع و قمع شد.

برو بالا