خیرین مدرسه ساز

تجلیل از خیرین بنیاد کودکان بی سرپرست و سرطانی و مدرسه ساز استان اردبیل 
1402-01-18

تجلیل از خیرین بنیاد کودکان بی سرپرست و سرطانی و مدرسه ساز استان اردبیل 

آیین تجلیل از خیرین بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست، مبتلا به سرطان و خیرین مدرسه ساز استان اردبیل برگزار شد.

برو بالا