خطر شنا

شهروندان از شنا کردن در کانال‌ها و تاسیسات شبکه آبیاری خودداری کنند
1402-04-19

شهروندان از شنا کردن در کانال‌ها و تاسیسات شبکه آبیاری خودداری کنند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گغت: هرسال تعدادی از افراد با شنا کردن غیر مجاز در چنین مکان‌های نامطمئن و خطرناک، جان خود را از دست می‌دهند که لازم است شهروندان در این خصوص حساسیتهای لازم را داشته باشند.

برو بالا