خرید گندم در اردبیل

فعالیت ۴۴ مرکز خرید گندم در استان اردبیل
1401-08-24
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل خبرداد:

فعالیت ۴۴ مرکز خرید گندم در استان اردبیل

مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل از فعالیت ۴۴ مرکز خرید گندم در استان اردبیل خبرداد و گفت: مطالبات گندمکاران بطور کامل پرداخت شده است.

برو بالا