خرید ضایعات

ضرب الاجل معاون پیشگیری دادستان برای ساماندهی ضایعات فروشان
1402-09-19

ضرب الاجل معاون پیشگیری دادستان برای ساماندهی ضایعات فروشان

مرتضی طاهری‌فرد در بازدید میدانی از وضعیت ضایعات فروشی‌های شهر، با ابلاغ ضرب الاجل برای ساماندهی آنان، بر ضرورت فعالیت در مکان مناسب و وجود پروانه کسب تاکید کرد.

برو بالا