خانواده

ضرورت ایجاد گفتمان و تشکیل پایگاه فرهنگی در بحث جمعیتی اردبیل
1402-09-05
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل خبرداد:

ضرورت ایجاد گفتمان و تشکیل پایگاه فرهنگی در بحث جمعیتی اردبیل

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به اجرای طرح کنترل جمعیت و تحدید نسل در کشور طی سال‌های گذشته با مشاوره اندیشمندان غربی برای حفظ سلطه و قدرت خود، گفت: با توجه به پیامدها و آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر پیری جمعیت در حوزه‌های اقتصاد، امنیت، فرهنگ و سیاست، ایجاد گفتمان و تشکیل پایگاه فرهنگی در بحث جمعیت یک ضرورت است.

برو بالا