حساب ۱۰۰ امام

برکات حساب ۱۰۰ امام راحل در رفع محرومیت ملموس است
1402-02-29
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان اردبیل:

برکات حساب ۱۰۰ امام راحل در رفع محرومیت ملموس است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: برکات حساب ۱۰۰ امام در چهار دهه اخیر در رفع محرومیت و کمک به نیازمندان برای خانه دار شدن ملموس و بی نظیر است.

برو بالا