حراست شهرداری

سرپرست حراست شهرداری اردبیل معرفی شد
1402-01-08

سرپرست حراست شهرداری اردبیل معرفی شد

جابر زارع ولی‌محمدی به‌عنوان سرپرست حراست شهرداری اردبیل معرفی شد.

برو بالا