حامد کیخسروی

کیخسروی مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل شد
1401-12-11

کیخسروی مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل شد

حامد کیخسروی بعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل معرفی شد.

برو بالا