جهاد کشاورزی

کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی توسط جهاد کشاورزی اردبیل
1402-07-26

کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی توسط جهاد کشاورزی اردبیل

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل رتبه اول در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در بین دستگاه‌های اجرایی این استان را کسب کرد.

برو بالا