جهاد دانشگاهی

ضعف سرمایه اجتماعی در فضای کسب و کار اردبیل مشهود است
1402-08-23

ضعف سرمایه اجتماعی در فضای کسب و کار اردبیل مشهود است

سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در استان بیش از هر عاملی نیاز به برطرف کردن ضعف سرمایه اجتماعی در استان داریم.

برو بالا