جهاد دانشگاهی اردبیل

لزوم ورود جهاد دانشگاهی به توسعه اشتغال و فناوری در اردبیل
1401-11-11
سرپرست دیوان محاسبات اردبیل تاکید کرد:

لزوم ورود جهاد دانشگاهی به توسعه اشتغال و فناوری در اردبیل

سرپرست دیوان محاسبات استان اردبیل به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی بیش از این به توسعه اشتغال و فناوری در استان کمک کند.

برو بالا