جنگ ترکیبی

دشمن در جنگ ترکیبی امیدوار به پیروزی است
1401-12-24
فرمانده قرارگاه شمالغرب:

دشمن در جنگ ترکیبی امیدوار به پیروزی است

فرمانده قرارگاه شمالغرب کشور گفت: دشمن در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران امیدوار است تا به اهداف شوم خود نزدیک شود.

برو بالا