جنگل اردبیل

حفاظت از منابع طبیعی استان اردبیل ارتقا می‌یابد
1403-03-07
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل:

حفاظت از منابع طبیعی استان اردبیل ارتقا می‌یابد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: تجهیزات حفاظتی مدرن و استاندارد با هدف کنترل بیشتر جنگل‌ها و مراتع و حفاظت از عرصه‌های ملی این استان افزایش می‌باید.

درخت‌های جنگل نمین ذغال می‌شوند
1402-10-04

درخت‌های جنگل نمین ذغال می‌شوند

درختان جنگل نمین در حالی توسط قاچاقچیان از بین می‌روند که مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل می‌گوید 90 نفر بصورت شبانه‌روزی عرصه‌های جنگلی را کنترل می‌کنند.

برو بالا