جزایر سه گانه

ایرانیان بر سرمنافع ملی‌شان باکسی شوخی ندارند
1402-10-05
نیکزاد:

ایرانیان بر سرمنافع ملی‌شان باکسی شوخی ندارند

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی را در واکنش به به بیانیه «عربی-روسی» درباره جزایر سه‌گانه منتشر کرد.

برو بالا