جانباز اردبیلی

دستور وزیر نسبت به اعاده به خدمت جانباز اردبیلی
1402-05-02

دستور وزیر نسبت به اعاده به خدمت جانباز اردبیلی

وزیر آموزش و پرورش دستور اعاده به خدمت فرهنگی بازنشسته و جانباز دوران دفاع مقدس را صادر کرد.

برو بالا