جامعه اسلامی مهندسین

انتخابات مجمع استانی جامعه اسلامی مهندسین استان اردبیل برگزار شد
1400-11-22

انتخابات مجمع استانی جامعه اسلامی مهندسین استان اردبیل برگزار شد

جامعه اسلامی مهندسین استان اردبیل در پایان مجمع استانی، اعضای اصلی و علی البدل خود برای دو سال آینده را شناخت.

برو بالا