تولید کشاورزی

مراقب آفت کرم برگخوار پائیزه در مزارع استان باشیم
1402-09-01
معاون جهاد کشاورزی استان اردبیل:

مراقب آفت کرم برگخوار پائیزه در مزارع استان باشیم

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بهره برداران و تولید کنندگان نبایستی آفت کرم برگخوار پائیزه را دست کم بگیرند، زیرا این آفت در ليست آفات قرنطينه‌اي ايران و بسياري از كشورها قرار دارد.

برو بالا