تولد نوزادان سه قلو

تولد نوزادان سه قلو در بیمارستان علوی اردبیل
1402-01-27

تولد نوزادان سه قلو در بیمارستان علوی اردبیل

سه قلوهای اردبیلی در بیمارستان علوی متولد شدند.

برو بالا