توحید مجیدی

احداث مجهزترین مدرسه شمال‌غرب کشور در ناحیه یک اردبیل
1401-06-30
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل خبرداد:

احداث مجهزترین مدرسه شمال‌غرب کشور در ناحیه یک اردبیل

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل گفت: مدرسه دارالفنون بعنوان مجهزترین مدرسه شمال‌غرب توسط بانک پاسارگارد در ناحیه یک اردبیل احداث می‌شود.

برو بالا