تملک بانک

23 واحد تولیدی راکد اردبیل تحت تملک بانک‌ها است/ لزوم تسریع در تعیین تکلیف واحدهای راکد
1400-12-08
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

23 واحد تولیدی راکد اردبیل تحت تملک بانک‌ها است/ لزوم تسریع در تعیین تکلیف واحدهای راکد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: تعداد 23 واحدتولیدی راکد استان اردبیل تحت تملک بانک‌ها قرار دارد که مقرر شده در طی ماه جاری وضعیت این واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شود.

برو بالا