تفریغ بودجه

نقش مؤثر اجتماعی‌سازی سیاست‌ها در اصلاح روند بودجه‌نویسی
1401-08-11
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خبر تاکید کرد:

نقش مؤثر اجتماعی‌سازی سیاست‌ها در اصلاح روند بودجه‌نویسی

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح آن داشته باشد.

برو بالا