تفریغ بودجه 1401

تلاش دیوان محاسبات در برخط کردن گزارش تفریغ سنواتی
1402-05-02
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خبرداد:

تلاش دیوان محاسبات در برخط کردن گزارش تفریغ سنواتی

جلسه هیات عمومی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین، مستشاران، مدیران کل استانی و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

برو بالا