ترافیک شهر اردبیل

افزایش چراغهای راهنمایی و رانندگی در اردبیل
1402-01-27

افزایش چراغهای راهنمایی و رانندگی در اردبیل

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل از برنامه‌ریزی‌ها جهت افزایش تعداد چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌های شهر اردبیل خبر داد.

برو بالا