تب کریمه کنگو

شناسایی بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو در اردبیل
1402-02-18
معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

شناسایی بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو در اردبیل

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: نخستین بیمار قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال جاری در استان شناسایی شد.

بستری ۷ بیمار قطعی تب کریمه کنگو در استان اردبیل
1401-04-16
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

بستری ۷ بیمار قطعی تب کریمه کنگو در استان اردبیل

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۷ بیمار قطعی تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه کنگو در استان اردبیل بستری هستند.

برو بالا