تاکسی اردبیل

صدور مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل
1401-11-01
عضو شورای شهر اردبیل خبرداد:

صدور مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: مجوز تدوین آیین نامه اجرایی و قوانین و مقررات انضباطی برای تاکسی‌ها صادر شد.

برو بالا