تاریخ اردبیل

ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
1401-05-01
معاون عمرانی استاندار اردبیل خبرداد:

ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: در جهت تکمیل ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تملک و آزادسازی مشرف ۳۰ متری در شرف اجراست.

برو بالا