بیوته

انتخابات مجلس دوازدهم استان اردبیل در یک نگاه
1402-12-13

انتخابات مجلس دوازدهم استان اردبیل در یک نگاه

با اعلام رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل، نتیجه شمارش آراء برای استان مشخص شد و 6 منتخب مردم معرفی شده و یک حوزه نیز به دور دوم کشیده شد.

برو بالا