بیمه کارگری

آمادگی تامین اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای 120 هزار کارگر ساختمانی
1401-08-29
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبرداد:

آمادگی تامین اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای 120 هزار کارگر ساختمانی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از آمادگی لازم برای پوشش بیمه‌ای یک میلیون و دویست هزار کارگر ساختمانی در طول مدت دو سال برخوردار است تاکید کرد که اگر آمار این کارگران افزایش پیدا کند باید بازه زمانی برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهیم.

برو بالا