بیمه خانواده

اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی در اردبیل
1400-11-23
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل خبرداد:

اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی در اردبیل

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: طرح بیمه خانواده ایرانی همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرایی می‌شود.

برو بالا