بیمارستان 1000 تختخوابی اردبیل

امضای طلایی وزیر بهداشت برای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی اردبیل
1401-11-02

امضای طلایی وزیر بهداشت برای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی اردبیل

وزیر بهداشت مجوز احداث بیمارستان 1000 تختخوابی اردبیل را صادر کرد.

برو بالا