بیله سوار

تأسیس هنرستان مشترک بیله سوار با آذربایجان
1401-09-07
مدیرکل آموزش و پرروش اردبیل خبر داد؛

تأسیس هنرستان مشترک بیله سوار با آذربایجان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تأسیس هنرستان مشترک با جمهوری آذربایجان در شهرستان بیله‌سوار در دستور کار آموزش و پرورش استان اردبیل است.

نانوایان حق تعطیلی واحدهای نانوایی در بیله سوار را ندارند
1401-08-11
معاون فرماندار بیله‌سوار:

نانوایان حق تعطیلی واحدهای نانوایی در بیله سوار را ندارند

بیله‌سوار- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار بیله‌سوار گفت: هیچ واحد نانوایی حق تعطیلی بدون علت را در سطح شهرستان ندارد.

برو بالا