بهزاد مهدوی صنعت

رتبه برتر استان اردبیل در حمایت از صنایع کوچک
1401-05-22
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل خبرداد:

رتبه برتر استان اردبیل در حمایت از صنایع کوچک

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: در ارزیابی‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این استان در حمایت از صنایع کوچک رتبه برتر کشوری را کسب کرده است.

برو بالا