بهداشت اردبیل

بستری ۷ بیمار قطعی تب کریمه کنگو در استان اردبیل
1401-04-16
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبرداد:

بستری ۷ بیمار قطعی تب کریمه کنگو در استان اردبیل

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۷ بیمار قطعی تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه کنگو در استان اردبیل بستری هستند.

برو بالا