بسیج ورزشکاران اردبیل

عزیز محمدی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران اردبیل شد
1402-03-07
با حکم رئیس سازمان بسیج کشور؛

عزیز محمدی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران اردبیل شد

با حکم سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، سرهنگ عزیز محمدی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان اردبیل شد.

برو بالا