برداشت گندم

صف‌های طولانی نشان از افزایش تولید گندم است
1402-03-21

صف‌های طولانی نشان از افزایش تولید گندم است

فرماندار شهرستان پارس آباد گفت: صف‌های طولانی کامیون‌ها و تراکتور برای تحویل گندم، نشان از افزایش تولید محصولا استراتژیک گندم است.

کشاورزان اردبیل از برداشت زودهنگام محصولات خودداری کنند
1402-03-16
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل:

کشاورزان اردبیل از برداشت زودهنگام محصولات خودداری کنند

مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل گفت: کشاورزان استان از برداشت زودهنگام محصولات به علت داشتن رطوبت احتمالی خودداری کنند.

برو بالا