برخورد با شوتی سواران

تشدید برخورد پلیس اردبیل با خودروهای شوتی و هنجارشکن
1402-09-06

تشدید برخورد پلیس اردبیل با خودروهای شوتی و هنجارشکن

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از تشدید برخورد پلیس اردبیل با خودروهای شوتی و هنجارشکن در اردبیل خبرداد.

برو بالا