برخورد با اوباش

تشدید برخورد با اراذل و اوباش در اردبیل
1402-04-17
دادستان اردبیل خبرداد:

تشدید برخورد با اراذل و اوباش در اردبیل

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: برخورد با اراذل و اوباش و ناامن کردن فضا برای مزاحمین و متجاوزین به حقوق مردم در اردبیل تشدید می‌شود.

برو بالا