بران علیا

تبدیل روستاهای بران علیا و فیروزآباد به شهر
1402-01-27

تبدیل روستاهای بران علیا و فیروزآباد به شهر

وزیر کشور با تبدیل روستای «بران علیا مرکز بخش بران شهرستان اصلاندوز » و «روستای فیروزآباد مرکز بخش فیروز شهرستان کوثر» از توابع استان اردبیل به شهر موافقت کرد.

برو بالا